טפסים לתחילת עבודות

אישורים לתחילת עבודות - בניה למגורים

טופס פינוי פסולת כולל כמויות

רשימת אתרי הטמנה, תחנות מעבר ומפעלי מחזור לסילוק פסולת בנייה ולטיפול בה

ג-1 הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות

ג-3 הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין, תחילת עבודות

ג-4 הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תחילת עבודות

ג-6 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות

ג-8 הצהרת אחראי לביצוע שלד, תחילת עבודות

ג-9 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תחילת עבודות

ג-10 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין

ג-12 אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין, תחילת עבודות

ג-13 אחראי לביקורת על הביצוע, בקשה לאישור תחילת עבודות

דוגמא לשלט באתר הבניה

דוגמא למפת מדידה לאחר סימון מתווה

 

טפסים לתחילת עבודות לבניה ציבורית

אישור תחילת עבודות - בניה ציבורית - רשימת תיוג

ג-1 הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות

ג-2 הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות

ג-3 הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין, תחילת עבודות

ג-4 הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תחילת עבודות

ג-6 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות

ג-7 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות

ג-8 הצהרת אחראי לביצוע שלד, תחילת עבודות

ג-9 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תחילת עבודות

ג-12 אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין, תחילת עבודות

ג-13 אחראי לביקורת על הביצוע, בקשה לאישור תחילת עבודות

דוגמא לשלט באתר הבניה