הוועדה המקומית לתכנון ובניה "חוף אשקלון"  פועלת כועדה מקומית החל מתאריך 01/08/2013 עם חתימת הצו ע"י שר הפנים כוועדה לפי סעיף 18 ,לחוק התכנון והבנייה כאשר גבולות מרחב התכנון שלה חופפים את גבול השיפוט של המועצה האזורית חוף אשקלון

הוועדה כוללת רשות מקומית אחת - מועצה אזורית חוף אשקלון

המועצה האזורית חוף אשקלון כוללת בתוכה 20 ישובים וקיבוצים:
מושבים - גיאה, הודיה, נתיב העשרה, כוכב מיכאל, משען, בית שקמה, ניר ישראל, ברכיה, חלץ, מבקיעים
יישובים קהילתיים - ניצן, בת הדר, ניצן ב', באר גנים
קיבוצים-זיקים, כרמיה, יד מרדכי, ניצנים, גברעם
מושב שיתופי - תלמי יפה

קבלת קהל:   יום א', ד' בין השעות 08:30-13:00
טלפון בועדה: 08-6776403

 
 
 
שטח מרחב התכנון של הועדה: כ- 150,000 דונם.
אוכלוסייה במרחב התכנון: כ- 14,500 נפשות.

מיקום הועדה:
מועצה אזורית חוף אשקלון, בת הדר מאחורי מבנה המתנ"ס