הוועדה המקומית לתכנון ובניה "חוף אשקלון" פועלת כוועדה מקומית החל מתאריך 01/08/2013 עם חתימת הצו ע"י שר הפנים כוועדה לפי סעיף 18, לחוק התכנון והבנייה כאשר גבולות מרחב התכנון שלה חופפים את גבול השיפוט של המועצה האזורית חוף אשקלון.

הוועדה כוללת רשות מקומית אחת - מועצה אזורית חוף אשקלון

המועצה האזורית חוף אשקלון כוללת בתוכה 20 ישובים וקיבוצים:

  • מושבים - גיאה, הודיה, נתיב העשרה, כוכב מיכאל, משען, בית שקמה, ניר ישראל, ברכיה, חלץ, מבקיעים
  • יישובים קהילתיים - ניצן, בת הדר, ניצן ב', באר גנים
  • קיבוצים - זיקים, כרמיה, יד מרדכי, ניצנים, גברעם
  • מושב שיתופי - תלמי יפה

שטח מרחב התכנון של הוועדה: 176,000 דונם.

אוכלוסייה במרחב התכנון: כ- 17,000 נפשות.

טלפון בוועדה:

08-6776403

 

מיקום הוועדה: 

מועצה אזורית חוף אשקלון, בת הדר מאחורי מבנה המתנ"ס