חברי ועדת המשנה

מהנדס הוועדה

שם

תפקיד

חבר/נציג

מייל

אדר' דודי דרורי מהנדס הוועדה מהנדס הוועדה ddrori@hof-ashkelon.org.il
כרמית אליהו מנהלת הוועדה מנהלת הוועדה carmite@hof-ashkelon.org.il
יאיר פרג'ון ראש המועצה יו"ר יו"ר הוועדה yairf@hof-ashkelon.org.il
ציון יצחק נציג מבקיעים מ"מ יו"ר הוועדה zion@hof-ashkelon.org.il
יואל ביתן נציג ברכיה חבר ועדת משנה yoel_bit@walla.com
ערן וקנין נציג גבר-עם חבר ועדת משנה eran@gevaram.org.il
דוד סעדון נציג בת הדר חבר ועדת משנה davidsaadon8@gmail.com
אשר פלג נציג כוכב מיכאל חבר ועדת משנה asherpeleg@gmail.com
אהרון חזות נציג באר גנים חבר ועדת משנה hazutaharon@gmail.com
איילת עמיתי נציגת ניצנים חבר ועדת משנה ayelet.amitay@gmail.com
יהודה אביטן נציג תלמי יפה חבר ועדת משנה yehu_avi@pazlub.co.il
אלמוג נחשון נציג הודיה חבר ועדת משנה galashop1@gmail.com
אריק נצר נציג בית שקמה נציג במליאה ariknet@gmail.com
לוי ניסים נציג גיאה נציג במליאה nlevi22@walla.com
טל מור נציג קיבוץ זיקים נציג במליאה rakaz@zikim.org.il
בן שלום רצון חבר הנהלה- נציג חלץ נציג במליאה razonbs@gmail.com
פליסיה טנר נציגת קיבוץ כרמיה נציג במליאה feli@carmia.co.il
זאב מצרפי נציג  משען נציג במליאה matsrafim34@013net.net
ונונו דרור נציג ניצן נציג במליאה drvanunu@gmail.com
שי מגידיש נציג ניצן (קרווילות) נציג במליאה chavivni@gmail.com
עיון בנימין נציג ניר ישראל נציג במליאה bennylaw@walla.com
איתי לוי נציג נתיב העשרה נציג במליאה etai212@gmail.com
איתן ציון נציג קיבוץ יד מרדכי נציג במליאה kehila@yadmor.co.il