חברי ועדת המשנה

 

שם

תפקיד

חבר/נציג

מייל

טלפון

איתמר רביבו ראש המועצה  יו"ר הוועדה  revivo@hof-ashkelon.org.il  
עופר חדד נציג ברכיה חבר ועדת משנה  Ofer.h26@gmail.com 0507237657
צביקה בר נציג כוכב מיכאל חבר ועדת משנה zvi@erezagro.co.il 0505367600
משה ראובן נציג באר גנים חבר ועדת משנה  moshe0547775094@gmail.com 0547775094
חגית משעולי נציגת ניצנים חברת ועדת משנה  hagit@ad-120.co.il 0549008437
יגאל וזאנה נציג תלמי יפה חבר ועדת משנה  tnoufa@netvision.net.il 0505383251
אורן מוהר נציג גיאה נציג במליאה  ormohar@gmail.com 0544954890
גיל תימור נציג קיבוץ כרמיה נציג במליאה  giltimasak@gmail.com 0526156867
שי מגידיש נציג ניצן נציג במליאה Sh3100@gmail.com 0547725634
ניר סוסינסקי נציג ניר ישראל נציג במליאה  Nir.sosinsky@gmail.com 0505569134

 

תאריכי הישיבות לשנת 2019

בין השעות 12:00 - 16:00

 

2/1/2019

6/2/2019

6/3/2019

3/4/2019

1/5/2019

5/6/2019

3/7/2019

7/8/2019

4/9/2019

2/10/2019

6/11/2019

4/12/2019