7044

הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

7045
 • הגשת תכניות מתאר

  החל מתאריך 1/6/2013 יוגשו תכניות המוגשות למוסד התכנון המחוזי או המקומי המוסמך לאשר את התכנית אך ורק בצורה מקוונת

  במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, החלטת ועדת משנה של הועדה המקומית לתכנון ובניה "חוף אשקלון" מיום  2/9/2105 - החל מתאריך 1/10/2015 לא תתאפשר קבלת בקשות להיתר באופן ידני ע"י הגשת "תיק ורוד" לוועדה.
  ההגשות יבוצעו בצרה מקוונת בלבד כאשר בשלב הראשון תוגש בקשה לתיק מידע ובשלב השני בקשה להיתר.
  בקשות אשר הוגשו לוןעדה טרם החלטה זו ימשיכו ויטופלו במתכונת הרגילה.
  ציבור המתכננים ומבקשיי ההיתר מתבקשים להזדרז ולסיים את הליך הרישוי של הבקשות הנמצאות בטיפול הועדה.
  בכל שאלה ניתן לפנות לצוות הועדה בימי הקבלה.

שינוי בזמני קבלת קהל

תושבים יקרים, ציבור מתכננים,

אדריכלים ומהנדסים שלום רב,

במטרה להיטיב ולשפר את המענה והטיפול בבקשות להיתר וכלל עבודת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ישונו זמני קבלת הקהל בוועדה באופן זמני עד סוף חודש מאי 2019.

קבלת הקהל תרוכז ליום אחד מלא: יום ראשון בין השעות 08.30 - 16.00.

מענה טלפוני יתאפשר במהלך כל ימות השבוע למעט ימי ראשון בין השעות 08.00 - 14.00.

צוות הוועדה ישיב  לפניות ולהודעות שיושארו, מהר ככל האפשר.

מסירת היתרים בלבד, בימי ראשון ורביעי בין השעות 08.30 - 13.00 כפי שהיה נהוג עד כה. היתרי הבניה יימסרו ע"י מפקחי הוועדה בלבד.

מסירת מסמכים לוועדה תתאפשר בימי ראשון במסגרת קבלת הקהל, ובשאר ימי השבוע ניתן יהיה להשאיר בתיבת הדואר של הוועדה הממוקמת בלשכת ראש המועצה.

ניתן לפנות לכל בעלי התפקידים בוועדה גם באמצעות דוא"ל המפורסמות באתר הוועדה בעמוד טלפונים וקבלת קהל.

 

עדכונים מהשטח

סקר שימור אתרים

חדשות

 • 03/10/2017

  פורסם תיקון 116 בנושא אכיפת דיני התכנון והבניה

  קישור לפרסום

 • 12/02/2015

  לציבור המתכננים - החל מתאריך 1/3/2015, ניתן יהיה להגיש בקשות למידע תכנוני/להיתר, ובקשות להיתר, דרך המערכת המקוונת. החל מתאריך 1/6/2015 לא יתקבלו בוועדה בקשות למידע תכנוני/להיתר ובקשות להיתר בצורה ידנית. בקשות הנמצאות כיום בטיפול בוועדה, יש להזדרז לסיימן.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.